Friday, March 10, 2017

कबूली जबाब...


तू परतून कधी आली नाहीस म्हणून काय झाले ?
तू आहेस माझ्या रोमारोमात 
नसानसातून वाहणा-या उष्ण रक्ताच्या गतिमान प्रवाहात. 
गहिरया स्पर्शाच्या तरल संवेदनेत. 
स्मृतींच्या चैत्रबनात, वर्तमानाच्या ग्रीष्मबंधात तू आहेस 
आणि भविष्याच्या शिशिरागमनातही तूच असशील. 
माझ्या अस्तित्वाच्या चैतन्यकळांत तुझं असणं सामील आहे. 

अपराधाचा इतका कबूली जबाब पुरेसा आहे, नाही का ?

- समीर गायकवाड.