Sunday, April 21, 2019

न्यायाच्या प्रतिक्षेतला इतिहास...


दक्षिणपूर्व इंग्लंडमधील केंट येथील एका पबमध्ये एके दिवशी लेखक किम वॅग्नर यांना शोकेसमध्ये ठेवलेली एक कवटी दिसली. कुतुहलापोटी त्यांनी ती उचलून घेतली. कवटीच्या आतल्या बाजूस एक हस्तलिखित चिठ्ठी होती. चकित झालेल्या वॅग्नरनी ती चिठ्ठी वाचली. त्यावरील मजकुरानुसार ती कवटी ब्रिटीश सैन्यात सेवेस असलेल्या आलम बेग या भारतीय जवानाची होती. ४६ व्या बंगाल नेटिव्ह इन्फंट्रीचा तो शिपाई होता. १८५७च्या बंडानंतर झालेल्या कारवाईत त्याला ठार मारण्यात आलं होतं. भारतात वास्तव्यास असलेल्या काही ब्रिटीश नागरिकांची हत्या केल्याचा आरोप ठेवून त्याला तोफेच्या तोंडी देऊन मारण्यात आलेलं. त्यावेळी तिथं तैनात असलेल्या आयरिश सैन्य अधिकाऱ्यानं त्याचं शीर इंग्लंडला आणलं. जणू काही ट्रॉफीच आणली असा अविर्भाव त्यामागे होता ! ती कवटी पाहून अस्वस्थ झालेल्या वॅग्नरनी यावर संशोधन करायचे ठरवलं आणि त्यातून जे समोर आलं ते थक्क करणारं होतं. त्यांनी त्यावर झपाटल्यागत काम केलं, त्यातून एक शोधकादंबरी प्रसवली.


Wednesday, April 3, 2019

रेड लाईट डायरीज - अधम

काचेच्या तावदानातून खाली बघताना तिला रस्त्यावरचे जथ्थे दिसायचे
गर्दीला चेहरा नसतो असं कोण म्हणतं इथे तर चेहरा आहे करालअक्राळ विक्राळ वासनेचा !
घरी नातवंडे असलेली कंबरेत पोक आलेली माणसे सुद्धा इथे आलीत,
वर्षाकाठी कित्येक पोरींशी अफेअर करणारी पोरंही आहेतवळवळ वाढली आहे त्यांच्या डोक्यात.
ढेरपोटे आहेतबरगडया मोजून घ्याव्यात असेही आहेत.
भुकेकंगालही आले आहेत आणि लॉकेट ब्रेसलेटानी मढलेलेही आहेत.
गांजेडीदारुडेबैरागीफकीरनशेखोरमाव्याचे लेंड भरलेलेही आले आहेत.
नोकरदार आहेतव्यापारी आहेतरोजंदारीवाले आहेतरुमालाला तोंड बांधलेले ऑफिसरही आहेत.
नुकतीच मिसरूड फुटू लागलेली कोवळी पोरेही आलीतनिर्लज्ज झालीत जरा.