Friday, January 30, 2015

'गायी पाण्यावर काय म्हणूनी आल्या ...' आणि कवी बी - एक रसग्रहण.


गाय आणि तिचे वासरू, तिची माया, तिचं दयाळू वर्तन अन तिची करुण प्रतिमा याचा साहित्यिकांनी गदय पदय या दोन्ही साहित्यप्रकारात यथार्थ वापर केल्याची अनेक उदाहरणे आपल्याला पानोपानी आढळतील. कवितांत तर आईची माया दर्शविण्यासाठी गायीची उपमा अत्यंत खुबीने वापरली गेलीय. मात्र तरीही काही कविता केवळ गाईच्या ममतेवर असे काही अप्रतिम भाष्य करून गेल्या आहेत की त्यांनी रसिक वाचकांच्या मनाचा अचूक ठाव घेतला आहे. अशाच एका कवितेचे रसग्रहण ..