Tuesday, May 2, 2017

उत्तर ...


आठवणींनी तुझ्या चिंब, आसवात भिजल्या रात्री किती
सूर सतारीच्या काळजातले, आणिक जपायाचे तरी किती ?

तू गेलीस उधळूनी अल्वार, खेळ अंतरीच्या भावनांचा
आठवणींची तुझ्या बकुळफुले, सांग वेचायची तरी किती ?

तू मांडलीस जगभरात आरास, भग्न स्वप्नांची माझ्या
भासांनी तुझ्या बेचैन होत, रात्री जागवायच्या तरी किती ?

तू रचुनी देखावा उत्कट प्रेमाचा, केलास तमाशा माझा 
नावाची तुझ्या अनिवार, ओढायची जपमाळ तरी किती ?


तू जाणलेस कधी न मोल शपथांचे, घात वचनांनी केलास

काजळमायेत आणाभाकांच्या, अजून गुंतायचे तरी किती

उलगडले असतेस जरी, अंतरंग मनीचे सहज तू कधी
मिळाले असते उत्तर मजला, आणिक जगायचे तरी किती


- समीर गायकवाड.