Monday, December 12, 2016

चैतन्य ....

महिरपी केसांत कुंकवाचा चंद्र 
मासोळी डोळ्यात इष्काचा डंख
चाफेकळी नाकी मोरणीचा संग

नाजूक जिवणीस पुर्वाईचा रंग 
खाऊनी विडा कातकेशरी कंद 
गोजिरया गालांना लज्जेचा छंद

निमुळती हनुवटी करितसे दंग 
सैल अंबाडयात केवडा धुंद 
रेखीव बांधा संगे कमनीय अंग

देहाची गोलाई जाळी अंगांग
तेजाळ तारुण्य निमगोरा रंग 
लेवुनी जरतारी मखमल तंग

करिती नृत्य जणू दामिनी तरंग
पैंजणी रुळे मधुर नादगंध
सुटुनी जाती सारे भावबंध 

मैफिलीत उरती हृदय रंध्र
भाळूनी जाती मदन सारंग 
बघताचि आत्मा होई अनंग 

नार न तू, तू चैतन्य अभंग !  

- समीर गायकवाड.