Friday, August 26, 2016

द्वैत ......


आंब्याचा मोहोर देहात, केवड्याचा कहर केसात
विडयाची लाली ओठात, लेवून गंधवस्त्रे अंगात
मोगरी बेटांच्या जोशात, तू येतेस धुंद स्वप्नात !

इश्काच्या गर्द वनात, घेतेस नाग विळख्यात
नशेचे जहर डोळ्यात, दव घर्मबिंदूंचे गजऱ्यात
वीज ओलेत्या केसांत, घाव खोल काळजात !
मरवूनी कैफ कायेत, नेतेस देहाच्या चैत्रबनात
येई लालिमा मृदूगालात, झंकारते वीणा कानात
लीन होतेस वेणूनादात, एक आत्मा दोन देहात !

येती रोमांच अंगात, खणके मृदंग चराचरात
बुडताच तुझ्या डोहात, खोल विकाराच्या अंतात
स्वप्न उतरे सत्यात, द्वैत नुरते मिलनात !

- समीर गायकवाड.